Sunday, December 16, 2018

Al-Imran Ayat 45

3.3.45 
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 45:
.

Ringkasan tafsir;
Lanjutan dari ayat diatas (3.3.44), tiadalah engkau bersama mereka ketika mereka berbantahan sesama mereka dikalangan ahli kitab, dan tidaklah engkau bersama mereka ketika Malaikat Jibril berkata kepada Maryam “hai Maryam sesungguhnya Allah memberi khabar gembira kepada mu dengan kalimat Nya (Jadilah engkau, maka jadilah ia), Tuhan akan mengurniakan  kepada Maryam  seorang anak lelaki yang bernama AlMasih Isa Ibnu Maryam, dan anak itu mempunyai kebesaran didunia yang kelak akan menjadi Nabi dan diakhirat pula dapat memberi syafaat kepada umatnya, dan ia terhitung daripada orang-orang yang hampir kepada Tuhan kerana ketinggian darjatnya yang dikurniakan oleh Allah.  (lihat juga pada ayat 3.3.59).
.
[previous] [next] [home].    

RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3  
Terjemahan, 41~50,
[GS] https://sites.google.com/site/warongpanas/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      
.  

Sunday, June 19, 2016

Surah Al-Baqarah (74)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 74:
 
Ringkasan tafsir;
Allah memberi kiasan kepada Bani Israel yang keras hati bagai batu, sedangkan batu itu sendiri sentiasa bertasbih dan boleh terbelah mengeluarkan mata air mengali anak-anak sungai dan takut kepada Allah. Hati keras seperti batu itu ialah hati yang tidak dapat dilembutkan  dan dilentur dan dibentuk dan diperbaiki dengan  petunjuk  dan kebenaran. Oleh itu rosaklah seluruh tubuh manusia itu sendiri kerana hati manusia itu adalah menguasai seluruh tubuh manusia.


[Previous] [Next]
 

Sumber,
Terjemahan (1.2.71~80);
[GS]
https://t.co/auowD5I3V3
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan