Sunday, December 16, 2018

Al-Imran Ayat 45

3.3.45 
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 45:
.

Ringkasan tafsir;
Lanjutan dari ayat diatas (3.3.44), tiadalah engkau bersama mereka ketika mereka berbantahan sesama mereka dikalangan ahli kitab, dan tidaklah engkau bersama mereka ketika Malaikat Jibril berkata kepada Maryam “hai Maryam sesungguhnya Allah memberi khabar gembira kepada mu dengan kalimat Nya (Jadilah engkau, maka jadilah ia), Tuhan akan mengurniakan  kepada Maryam  seorang anak lelaki yang bernama AlMasih Isa Ibnu Maryam, dan anak itu mempunyai kebesaran didunia yang kelak akan menjadi Nabi dan diakhirat pula dapat memberi syafaat kepada umatnya, dan ia terhitung daripada orang-orang yang hampir kepada Tuhan kerana ketinggian darjatnya yang dikurniakan oleh Allah.  (lihat juga pada ayat 3.3.59).
.
[previous] [next] [home].    

RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3  
Terjemahan, 41~50,
[GS] https://sites.google.com/site/warongpanas/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      
.  

No comments:

Post a Comment